Inschrijvingsgeld

Beste ouders,

We hebben gemerkt dat nog steeds niet iedereen het lidgeld voor het nieuwe werkingsjaar betaald heeft. Via deze weg willen we u er aan herinneren dit te doen of te controleren of dit gebeurd is. Het betalen van het lidgeld is noodzakelijk om de verzekering voor uw kind(eren) in orde te brengen.

Hoeveel? 60 euro voor het eerste kind, 55 euro voor het tweede, 50 euro voor het derde… Laat het ons zeker weten mocht dit bedrag een probleem vormen, dan zoeken we samen naar een oplossing (zoals bv. het SOM fonds). We vinden het belangrijk dat ieder kind naar de scouts kan!

Hoe? Door het bedrag te storten op onze rekening BE47 7350 1631 4980 met vermelding van ‘inschrijvingsgeld+naam’.

Wanneer? Zo snel mogelijk. Nieuwe leden zijn na hun proefperiode van 4 opeenvolgende zondagen niet meer verzekerd tot het lidgeld betaald wordt. 

Bedankt!

Scoutsgroeten,

de leiding