Categorie archief: Nieuws

Een straffe zeilweek met resultaat!

Op vrijdag 11 april eindigde de zeilcursus van dit jaar. Het weer was zeer afwisselend met regen en zon. Er waren momenten waarop we veel wind hadden en andere waar het windstil was… maar het belangrijkste is dat iedereen wat heeft bijgeleerd. Ik wens degene die geslaagd zijn nog eens een dikke proficiat. Speciaal ook Myrthe die als tweede beste eindigde bij de beginners. Wie niet geslaagd is moet zeker de moed niet verliezen! Volgend jaar is een nieuwe kans en ik ben er zeker van dat jullie die niet zullen laten liggen! Nog veel zeilplezier! Mantarog

Nieuw werkingsjaar

Beste Roodbaarders, sympathisanten en toevallige voorbijgangers, Nu de zomerkampen erop zitten, beginnen achter de schermen alweer de voorbereidingen voor een nieuw werkingsjaar. Eerst het praktische: vanaf zondag 1 september 2013, staan wij weer (bijna) elke zondag, van 13u45 tot 17u, op de kade aan de Heembeekkaai (of voor de GPS’ers: Vilvoordsesteenweg 1, en dan rechts afslaan voor het benzinestation). Nieuwe leden kunnen vanaf die dag de sfeer komen opsnuiven, en zijn gedurende 3 zondagen gratis verzekerd. Daarna bedraagt het inschrijvingsgeld 55 euro, te storten op ons rekeningnummer BE47 7350 1631 4980. En dan het filosofische: waarom kiezen voor Roodbaard? Omdat scouting, in ieder geval bij ons, niet voor sissies is. Elk jaar opnieuw zoeken wij bewust onze grenzen op: we gaan het avontuur aan. We trekken per boot het halve land door, of naar het buitenland. We koken onze eigen pot, op open houtvuur. We sprokkelen en zagen onze eigen houtvoorraad. We trotseren weer en wind, sneeuw en storm, verzengende hitte en regen met bakken. En we doen dat alles samen, in een groep van zeer uiteenlopende en zeer eigenzinnige persoontjes. Want bij Roodbaard, meer dan waar ook, is iederéén scout. Van 7 tot 99, van muurbloempje tot spring in ’t veld, van geboren en getogen Brusselaar tot getransplanteerde Oostenrijker. Met of zonder veel ervaring, en met of zonder handicap. Wij zijn Roodbaard. Wij zijn zelfstandige, zelfdenkende en zelfredzame mensen die zich zeer moeilijk in een hokje laten stoppen, en die zich door niets of niemand anders laten dicteren wat wel of niet kan. Kom erbij!

Merci, merci, merci!

Beste Roodbaarders, De zomerkampen zijn weer voorbij, en hoe kan het ook anders: we zijn ook deze zomer van Murphy niet gespaard gebleven. Een sluis die we moesten passeren, sloot een dag voor onze komst wegens defect. Motoren lieten het tijdelijk of definitief afweten. Nu eens was het veel te warm (de bruggen gingen niet meer open!), dan weer veel te nat of veel te winderig (en onze tenten hebben het geweten). Maar wij zijn Roodbaard. Wij zijn van geen kleintje vervaard. Wij maken er in alle omstandigheden samen het beste van, en daarbij vergeten we niet om ons ondertussen flink te amuseren. Bij het begin van een nieuw werkingsjaar, maak ik gewoontegetrouw van de gelegenheid gebruik om iedereen die heeft bijgedragen aan een geslaagde zomer en een geslaagd voorbij werkingsjaar, publiek en van harte te bedanken. Dus dankjewel Forel, Kaaiman en Orka: alledrie nieuw in de leiding dit voorbije jaar en, alledrie op jullie eigen manier, kleppers van formaat. Op jullie schouders zou een mens een huis kunnen bouwen. Dankjewel, Zwaan en Geep: jullie hadden al lang geleden bewezen dat jullie enthousiasme aanstekelijk werkt, en een zeer effectief bindmiddel is. Dat is ook dit jaar weer gebleken. Dankjewel, Wever en Cap’n Iglo: jullie zijn en blijven onmisbare bouwstenen voor onze eenheid, en jullie springen zonder verpinken in elk gat dat jullie zien; soms zelfs voordat er een gat is. Verder ook een welgemeende ‘merci’ aan Jan Snacken, Nicolas Joschko en het Atelier Marin: zonder jullie was het zomerkamp van de Aspiranten en de Juniors simpelweg onmogelijk geweest. En een even welgemeende ‘merci’ aan alle Welpen, Aspiranten en Juniors die regelmatig aanwezig waren op onze vergaderingen, en die er mee voor hebben gezorgd dat de zomerkampen voor iedereen aangenaam en leerrijk waren. Zonder jullie is Roodbaard uiteraard ondenkbaar. In september stappen er weer drie nieuwe enthousiaste mensen mee in onze leidingsploeg: Zeepaardje, Manta(rog) en Walrus. Ook jullie wil ik nu alvast bedanken voor de inzet. We gaan een veelbelovende toekomst tegemoet! Groeten, Butskop

Dringend: inschrijvingsgelden!

Beste Roodbaarders, Er zijn nog steeds een aantal mensen die hun lidgeld voor dit scoutsjaar niet betaald hebben. Het lidgeld dient voor een groot deel om FOS (de federatie) te betalen voor de collectieve verzekering tegen lichamelijke schade. Wie na drie ‘probeerzondagen’ niet betaalt, is niet verzekerd bij een ongeval. Is jouw lidgeld nog niet betaald? Herinner je ouders dan aan het volgende: Het lidgeld bedraagt 55 euro per kind (of 50 euro per kind in gezinnen met meerdere ingeschreven kinderen), en kan gestort worden op het rekeningnummer BE47 7350 1631 4980, met vermelding ‘lidgeld 2012-2013’ en je naam. Wie echt gemotiveerd is, kan natuurlijk ook beslissen om dat van die ouders over te slaan, en zijn of haar lidgeld uit eigen zak te betalen ;). Scoutsgroet, Butskop

Nieuw scoutsjaar komt eraan

Hallo, Roodbaard. Hallo, toevallige voorbijganger en — hopelijk — toekomstig lid van Roodbaard. Ja, jij daar! De zomer zit er bijna op. Hier en daar pikken sommigen onder ons nog een brokje festival mee, hangen we rustig de toerist uit in verre en nabije oorden, of schrapen we al dan niet letterlijk het nodige (vakantiejob)geld bij elkaar. Intussen trekt het nieuwe scoutsjaar zichzelf stilaan op gang. Het wordt voor Roodbaard een potentieel belangrijk jaar. Er kondigt zich een handvol veranderingen aan, waarvan er één al een heel klein beetje zichtbaar is hier, in onze agenda: de Juniors krijgen voortaan hun eigen (roodkleurige) categorie. In plaats van de vertrouwde twee takken, hebben we er dit jaar dus drie. Welpen (7 of 8 tot en met 10 jaar), Aspiranten (11 tot en met 13 jaar), en Juniors (14 tot en met 16 jaar). Bij de Aspiranten zal er, naast veel plezier gemaakt, ook hard gewerkt worden aan roeitechniek, roeicommando’s, stuurmanskunst en aanverwant nautisch plezier. Bij de Juniors zal er, mits een beetje medewerking van de weergoden en elke week veel volk op de kade, hopelijk vaak gezeild worden. De Welpen blijven per kano te water gaan, en krijgen daarvoor binnen afzienbare tijd nieuw materiaal ter beschikking. Dat de splitsing in drie takken (ik zou zowaar zeggen: eindelijk) mogelijk wordt nu, is in de eerste plaats te danken aan het engagement van de nieuwe leidingsploeg, die dit jaar — voor het eerst sinds de stichting van Roodbaard in 2006 — voor meer dan de helft zal bestaan uit ‘scouts van eigen kweek’. Enige trots vanwege de oorspronkelijke, nog steeds zeer actieve bezielers van het Roodbaard-project is hier wellicht niet misplaatst. Bedankt dus, Hugo en Nick, voor al wat jullie met de inzet van de afgelopen zes jaar mogelijk hebben gemaakt, en bedankt voor de bereidheid om er ook dit jaar weer voor Roodbaard te staan. Maar evengoed bedankt aan Geep (al twee jaar onvermoeibaar en onovertroffen actief in de Welpenleiding, en dit jaar aan zet als Takleidster bij de Aspiranten), en aan Orka, Kaaiman en Forel, die in september hun debuut maken in de Roodbaardleiding. In het afgelopen werkingsjaar zagen wij een vruchtbare samenwerking ontstaan tussen Roodbaard (plus een aantal Franstalige nautische jeugdverenigingen in Brussel), en de v.z.w. Maritiem Atelier / Atelier Marin a.s.b.l.. Die samenwerking kende een hoogtepunt tijdens ons net afgelopen zomerkamp, waar wij dankbaar en met veel plezier gebruik hebben gemaakt van het door Maritiem Atelier aan ons uitgeleende motorjacht Ti Punch. Ongetwijfeld zullen de boten die we via deze weg ter beschikking hebben, in de toekomst nog garant staan voor zeer veel uren vaarplezier, waarvan wij anders alleen maar hadden kunnen dromen. Sommige Roodbaardtradities-in-wording, waaronder het winterkamp voor Juniors, zagen eveneens in het afgelopen werkingsjaar het levenslicht. En voor de toekomst staan er een aantal veelbelovende projecten op stapel (nieuwe kano(‘s) voor de Welpen, een extra lange vlet voor de Aspiranten, lessen in bootonderhoud, … ) die de positie van Roodbaard als waardevolle en volwaardige Nederlandstalige Seascouts-eenheid in Brussel nog moeten verstevigen. Voor niets van het bovenstaande — niet voor de veelbelovende nieuwe leidingsploeg en alles wat daaraan vooraf ging, niet voor het Maritiem Atelier en de nieuwe mogelijkheden die het ons biedt, en zeker niet voor de gestage groei in ledenaantal, stabiliteit, uitrusting en nautische deskundigheid van Roodbaard als geheel — kan of wil ik als relatief nieuwbakken EL met de pluimen gaan lopen. En toch ben ik bijzonder trots om deel te kunnen en mogen uitmaken van dit stukje Roodbaard-geschiedenis. Iedereen Scout, zegt onze federatie. Bij Roodbaard is dat alles behalve een holle slogan. Het nieuwe werkingsjaar gaat van start op zondag 2 september voor Aspiranten en Juniors, met een dagje noodzakelijk onderhoud aan onze vletten. Alle anderen (Welpen en nieuwe leden) zijn welkom vanaf zondag 9 september om 13:45, op de kade achter het Nautisch Centrum, naast de Brussels Royal Yachting Club. Ons adres: Heembeekkaai 6, of Vilvoordsesteenweg 1 voor de GPS-gebruikers. Breng gerust je halve klas mee, als je durft. Zelf heb ik er alvast ongelooflijk veel zin in. En jullie? Scoutsgroet, Butskop